O primeiro show da Kensuke Office sob o nome de Diamond Ring ocorreu dia 11 de Fevereiro, e já está disponível no YouTube, confira o card abaixo e o vídeo:


Card:
1. Kikutaro & Numazu Man vs Masao Inoue & Stalker Ichikawa
2. Ultimo Dragon, Taiji Ishimori & Satoshi Kajiwara vs Kazunari Murakami, NOSAWA Rongai & Takeshi Minamino
3. Fujita Jr. Hayato vs Kento Miyahara
4. Kenta Kobashi & Jun Akiyama vs Kensuke Sasaki & Mitsuhiro Kitanomiya
5. Katsuhiko Nakajima vs Shingo Takagi
Confira o vídeo...


0 comentários:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.